ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوطلحة

لغت‌نامه دهخدا

ابوطلحة. [ اَ طَ ح َ ] (اِخ ) از معن روایت کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ