ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوطلحة

لغت‌نامه دهخدا

ابوطلحة.[ اَ طَ ح َ ] (اِخ ) بشیربن کثیر الاسدی . محدث است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ