ترجمه مقاله

ابوضباب

لغت‌نامه دهخدا

ابوضباب . [ اَ ض ِ ] (ع اِ مرکب ) سوراخ بر زمین و دیوار.
ترجمه مقاله