ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوسیف

لغت‌نامه دهخدا

ابوسیف . [ اَ س َ ] (اِخ ) مخزومی . از روات حدیث است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ