ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوسیف

لغت‌نامه دهخدا

ابوسیف . [ اَ س َ ] (اِخ ) قین ، یعنی آهنگر. شوهر دایه ٔ ابراهیم بن رسول صلوات اﷲ علیه و نام او برأبن اوس است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ