ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوزیان

لغت‌نامه دهخدا

ابوزیان . [ اَ زَی ْ یا ] (اِخ ) ثانی . دهمین از امرای بنوزیان (در سال 796 هَ . ق .).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ