ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابورهمه

لغت‌نامه دهخدا

ابورهمه . [ اَ رُ م َ ] (اِخ ) ابورُهَیْمَه . صحابی است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ