ترجمه مقاله

ابوالمغلس

لغت‌نامه دهخدا

ابوالمغلس . [ اَ بُل ْ م ُ غ َل ْ ل ِ ] (اِخ ) عِمیر. محدث است و ابن جریح از او روایت کند.
ترجمه مقاله