ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابن

لغت‌نامه دهخدا

ابن . [ اَ ] (ع ص ، اِ) طعام خشک .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ