ترجمه مقاله

ابن مؤمل

لغت‌نامه دهخدا

ابن مؤمل . [ اِ ن ُ م ُ ءَم ْ م ِ ] (اِخ ) ابوالحسن صاعدبن هبةاﷲبن المؤمل الحظیری نصرانی طبیب . اصل وی از حظیره است و به بغداد متوطن گشت . او را در خدمت ناصر باﷲ خلیفه مقامی بزرگ بود. او راست : کتابی موسوم به الصفوه که منتخباتی ازطب نظری و عملی است و در سال 591 هَ . ق . درگذشت .
ترجمه مقاله