ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابن حبان

لغت‌نامه دهخدا

ابن حبان . [ اِ ن ُ ح ِب ْ با ] (اِخ ) محمدبن احمد بستی . وفات 354 هَ.ق . در سن 80 سالگی . تولد او به سیستان بوده و پس از مسافرتهای بسیار قاضی سمرقند شد، و سپس بتهمت زندقه معزول گشت و علت ْ آنکه گفته بود نبوت چیزی جز علم و عمل نیست . و کتب چندی در حدیث از او در دست است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ