ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابزون

لغت‌نامه دهخدا

ابزون . [ ] (اِخ ) نام شاعری از مردم عمان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ