ترجمه مقاله

ابابه

لغت‌نامه دهخدا

ابابه . [ اَ / اِ ب َ ] (ع مص ) آماده ٔ سیر شدن . || مشتاق وطن گشتن . || (اِ) طریقه .
ترجمه مقاله