ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آگر

لغت‌نامه دهخدا

آگر. [ گ َ ] (اِ) آکر. به معنی سرین که در فرهنگها مضبوط است ، ظاهراً مصحف آلر است . آلر در فرهنگهای قدیم تر هست و چند بیت از قدما برای آن شاهد آمده است . رجوع به آکر و آلر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ