ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکنیده

لغت‌نامه دهخدا

آکنیده . [ ک َ دَ / دِ ] (ن مف ) آکنده :
منم در کشور عشقت خنیده
دلی از مهر رویت آکنیده .

شاکر بخاری .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ