ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکنده یال

لغت‌نامه دهخدا

آکنده یال . [ ک َ دَ / دِ ] (ص مرکب ) فربی . فربه . قوی . رجوع به آکندن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ