ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکر

لغت‌نامه دهخدا

آکر. [ ک َ ] (اِ) آگَر. سُرین و کفل را گویند مطلقاً. (برهان ).ظاهراً این صورت مصحف آلر باشد. رجوع به آلر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ