ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکده

لغت‌نامه دهخدا

آکده . [ ک َ دَ / دِ ] (ن مف ) مخفف آکنده :
بدو زلف ، قاری بعنبر سرشته
بدو چشم زهرآکده ذوالفقاری .

قطران .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ