ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آژنده

لغت‌نامه دهخدا

آژنده . [ ژَ دَ / دِ ] (نف ) آنکه گل میان دو خشت گسترد. || آنکه آجیده و آژده کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ