ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آواره گیر

لغت‌نامه دهخدا

آواره گیر. [ رَ / رِ ] (نف مرکب ) آواره گیره . محاسب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ