ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آندروماخس

لغت‌نامه دهخدا

آندروماخس . [ رُ خ ِ ] (اِخ ) آندروماک (تِریاک ). نام سرپزشک نِرُن ، عظیم روم (54-68 م .). و تریاق یا تریاق فاروق منسوب بدوست . و تریاق مترودیطوس نیز همانست .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما