ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آمود

لغت‌نامه دهخدا

آمود. (ن مف مرخم ) در کلمات مرکبه چون گوهرآمود و مانند آن ، بگوهرکشیده . مُنسلک به ... در رشته های آن گوهر درآورده . در تارهای آن گوهر منسلک کرده . || مرصع. درنشانده :
گرفته مهد را در تخته ٔ زر
برآموده بمروارید و گوهر.

نظامی .


نشاندش بر سریر گوهرآمود
زمین را کرد از لب شکّرآلود.

امیرخسرو.


مگر سیل آمد از دریای مقصود
که شد پای حریفان گوهرآمود؟

امیرخسرو.


ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما