ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آلست

لغت‌نامه دهخدا

آلست . [ ل َ ] (اِ) سُرین . آلر. آرست :
همچون رطب اندام و چو روغنْش سراپای
همچون شبه زلفین و چو پیلسته ش آلست .

عسجدی .


در بعض فرهنگها بکلمه معنی اِست نیز داده اند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ