ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آفتاب

لغت‌نامه دهخدا

آفتاب . (اِخ ) تخلص شاه عالم ابوالمظفر مروج الدین ، از فرمانروایان دهلی . او را به فارسی اشعاربسیار است و ازجمله منظومه ای به نام شهرآشوب در شرح فتنه ٔ غلام قادرخان . وفات او در 1221 هَ .ق . است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ