ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آشکارساز

لغت‌نامه دهخدا

آشکارساز. [ ش ْ / ش ِ ] (اِمرکب ) اسبابی که وجود جریانهای برق مغناطیسی را ظاهر میسازد. (فرهنگستان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ