آرمان

لغت‌نامه دهخدا

آرمان . (اِخ ) نامی از نامهای مردان :
چو کردوی شاپور و چون اندیان
سپهدار ارمینیه وْ آرمان
نشستند با شاه ایران براز
بزرگان فرزانه ٔ رزم ساز.

فردوسی .


خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما