ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آردل

لغت‌نامه دهخدا

آردل . [ دَ ] (اِخ ) نام راهی است در بختیاری که تا مالمیر بسیارتنگ است و برای عبور صعب و قلعه ٔ چغاخور نزدیک 700 گز از آردل ارتفاع دارد. و اهل محل ّ اَردَل گویند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ