ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آردل باشی

لغت‌نامه دهخدا

آردل باشی . [ دِ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) رئیس آردِلان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ