ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آرام

لغت‌نامه دهخدا

آرام . (اِخ ) تخلص میرزاصادق نام یزدی از شعرای متأخر، در قرن سیزدهم هجری .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ