ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آرام

لغت‌نامه دهخدا

آرام . (اِخ ) بروایت تورات ، نام پنجمین فرزند سام بن نوح . || نام سوریه و شام و بین النهرین مسکن آرامیان فرزندان آرام بن سام بن نوح .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ