ترجمه مقاله

آخر

لغت‌نامه دهخدا

آخر. [ خ َ ] (ع ص ) دیگر. دگر. دیگری . یکی از دو چیز یا دو کس . غیر. مؤنث : اُخْری ̍. ج ، آخَرین .
ترجمه مقاله