ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آجودان

لغت‌نامه دهخدا

آجودان . (فرانسوی ، ص ، اِ) اَجودان . صاحب منصبی معلوم در نظام . نایب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ