ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آجودان باشی

لغت‌نامه دهخدا

آجودان باشی . [ دام ْ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) اَجودان باشی . رئیس آجودانان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ