ترجمه مقاله

آثام

لغت‌نامه دهخدا

آثام . (ع اِ) ج ِ اِثم . بزه ها. گناهان .
ترجمه مقاله