ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آبدست جای

لغت‌نامه دهخدا

آبدست جای . [ دَ ] (اِ مرکب ) متوضا. خلوت خانه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ