ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قَشوو

گویش بختیاری

قشو، ابزار فلزى دندانهدار، مخصوص تمیز کردن و خاراندن پوست بدن اسب و سایر چارپایان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ