ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موجة

دیکشنری عربی به فارسی

موج بزرگ اب , خيزاب , موج زدن (از اب يا جمعيت يا ابر) , بصورت موج درامدن , سراسيمگي , تپش , بادناگهاني , سراسيمه کردن , اشفتن , طوفان ناگهاني , باريدن ناگهاني , موج , فر موي سر , دست تکان دادن , موجي بودن , موج زدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ