ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقرض

دیکشنری عربی به فارسی

معدوم , ازبين رفته , منقرض , تمام شده , مرده , منسوخه , خاموش شده , ناياب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ