ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منظور

دیکشنری عربی به فارسی

ديد , بينايي , منظره , چشم انداز , مناظر و مرايا , جنبه فکري , لحاظ , سعه نظر , روشن بيني , مال انديشي , تجسم شي , خطور فکر , ديدانداز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ