ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملمس

دیکشنری عربی به فارسی

احساس کردن , لمس کردن , محسوس شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ