ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفصلة

دیکشنری عربی به فارسی

لولا , بند , مفصل , مدار , محور , لولا زدن , وابسته بودن , منوط بودن بر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ