ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مساعدة

دیکشنری عربی به فارسی

کمک کردن , ياري کردن , مساعدت کردن , پشتيباني کردن , حمايت کردن , کمک , ياري , حمايت , همدست , بردست , ياور , مساعدت , مساعدت کردن (با) , همدستي کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , مدد , نوکر , مزدور
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ