ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مدقق

دیکشنری عربی به فارسی

مامور رسيدگي , مميز حسابداري , شنونده , مستمع , شطرنجي , بشکل شطرنجي ساختن ياعلا مت گذاردن , شطرنجي کردن , نوعي بازي شبيه جنگ نادر , چکرز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ