ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متبختر

دیکشنری عربی به فارسی

خود نما , خود ساز , جلف , مغرور , گستاخ , لا قيد , زرنگ
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ