ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عدم الامان

دیکشنری عربی به فارسی

نا امني , تزلزل , سستي
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ