ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صوف

دیکشنری عربی به فارسی

پشم گوسفند وجانوران ديگر , پارچه خوابدار , خواب پارچه , پشم چيدن از , چاپيدن , گوش بريدن , سروکيسه کردن , پشم , جامه پشمي , نخ پشم , کرک , مو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ