ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبح

دیکشنری عربی به فارسی

شبح , روح , روان , جان , خيال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غيره سرزدن , ديو , جن , ترساندن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ