ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زغب

دیکشنری عربی به فارسی

کرک , خواب پارچه , موهاي نرم وکوتاه اطراف لب وگونه , کرکدار شدن , نرم کردن , اشتباه کردن , خبط کردن , پف , بادکردگي
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ