ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خجلان

دیکشنری عربی به فارسی

شرمسار , خجل , سرافکنده , شرمنده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ