ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حطام السفينة

دیکشنری عربی به فارسی

کشتي شکستگي , غرق کشتي , غرق , کشتي شکسته شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ